Sociaal-economische verschillen in rookgedrag. Een kritische kijk op onderzoek, verklaringen en beleidsbeslissingen.

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Date of Award2003
Original languageEnglish
SupervisorFreddy Louckx (Promotor)

Cite this

'