Special Olympics

: de rol en ervaringen van deelnemerbegeleiders en de invloed van het ruimere sportbeleid

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Special Olympics is een organisatie die inclusie wil voor personen met een verstandelijke beperking. Dit willen ze bereiken door middel van sport. Het onderzoek is opgesplitst in twee delen. In het eerste luik van dit onderzoek wordt het beleid dieper bekeken.
Het sportbeleid in België vindt plaats op een lager niveau binnen de gemeenschappen. Special Olympics België is een organisatie met een nationale structuur waardoor ze moeilijk subsidies en erkenning krijgen. De Financiële middelen worden vooral via sponsoring, giften en inschrijvingsgeld voorzien. Door een samenwerking aan te gaan met het platvorm G-sport Vlaanderen probeert men het veld van sporten met een beperking in kaart te brengen en versnippering te voorkomen.
Het tweede luik dat wordt behandeld binnen dit onderzoek draait rond de begeleiding van sport. De vraag die gesteld wordt bekijkt waarmee de begeleiding van een atleet met een verstandelijke beperking rekening moet. Uit de resultaten blijkt dat de volgende factoren een rol spelen: geduld, leren aanvoelen, communicatie en een positieve ingesteldheid zijn zeer belangrijke capaciteiten waaraan de begeleiding moet voldoen. Hiernaast staat centraal dat elke atleet individueel moet gezien worden en begeleiding op maat krijgen. Als laatste moet de begeleiding kunnen omgaan met de driftbuien die kunnen voorkomen bij de atleten wanneer iets niet loopt zoals gewenst. Het is hierbij belangrijk dat de begeleiding rustig blijft en met een optimistisch ingesteldheid reageert. Deze eerder opgesomde capaciteiten kunnen echter niet altijd aangeleerd worden en vragen ervaring en een goede kennis over de atleet.
Date of Award31 Aug 2015
Original languageDutch

Cite this

'