Stabiliteitsstudie van oude gebouwen met het oog op restauratie en herbestemming. Case study: Gebouw P, Arsenaal, Etterbeek

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Date of Award1998
Original languageEnglish
SupervisorMarijke Mollaert (Promotor)

Cite this

'