Stad, ervaring en beeldmedia: een verkennend kwalitatief onderzoek naar de stedelijke verbeelding van videoclips

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Date of Award2000
Original languageEnglish
SupervisorCaroline Pauwels (Promotor)

Cite this

'