Studie over een probleemoplosser van een robot in LISP.

  • Gilbert Van Eylen ((PhD) Student)
  • Luc Steels (Promotor)

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award1984
Original languageEnglish
SupervisorLuc Steels (Promotor)

Cite this

'