The euthanasia practice in Belgium: behavior and attitudes regarding reporting and adherence to legal safeguards

Student thesis: Doctoral Thesis

Abstract

Het maatschappelijk debat rond euthanasie is
zeer complex en uitdagend. Wanneer een land
overweegt om euthanasie te legaliseren, staat de
vraag naar de mogelijkheid van efficiënte
controle op de euthanasiepraktijk en de
mogelijkheid om een zorgvuldige medische
praktijk te garanderen vaak centraal. Toen
euthanasie in België in 2002 werd gelegaliseerd,
werden een aantal zorgvuldigheidscriteria
opgenomen in de euthanasiewet die artsen
dienen na te leven om een zorgvuldige praktijk te
garanderen. Ook werd er een Federale Controle-
en Evaluatiecommissie opgericht die moet toezien
op de naleving van de euthanasiewet door de
artsen. Artsen zijn wettelijk verplicht om ieder
geval van euthanasie dat zij uitvoeren te melden
aan deze commissie.
In dit proefschrift worden verschillende studies
gepresenteerd die inzicht geven in de
euthanasiepraktijk in België. De studies focussen
voornamelijk op aspecten van zorgvuldig medisch
handelen en maatschappelijke controle op de
euthanasiepraktijk. Door inzicht te verschaffen in
de euthanasiepraktijk in België, reikt dit
proefschrift waardevolle informatie aan die kan
bijdragen tot het evalueren van de toepassing
van de euthanasiewet in ons land, en het
informeren van de debatten rond euthanasie die
gaande zijn in verschillende andere landen.
Date of Award14 Jan 2011
Original languageEnglish
Awarding Institution
  • Vrije Universiteit Brussel
SupervisorLuc Deliens (Promotor), Johan Bilsen (Co-promotor), Joachim Cohen (Co-promotor), Lieve Van den Block (Jury), Wim Distelmans (Jury), Reginald Deschepper (Jury), Agnes Van Der Heide (Jury), Bregje Onwuteaka-Philipsen (Jury) & T. Vansweevelt (Jury)

Keywords

  • euthanasia
  • Legislation

Cite this

'