Toetsing van methodes tot zorgkwantificering in een ziekenhuisdienst voor gehandicapte en chronisch zieke jongeren. Twee in België gehanteerde methodes om verpleegkundige zorgen te kwantificeren, onderzocht en toegepast in het Genees- en Heelkundig Instituut 'De Bijtjes'.

  • Adriana Joosen ((PhD) Student)
  • Louis Tielemans (Promotor)
  • Freddy Louckx (Co-promotor)

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award1985
Original languageEnglish
SupervisorLouis Tielemans (Promotor) & Freddy Louckx (Co-promotor)

Cite this

'