Transversaal veldonderzoek naar de invloed van de morfologie en het sprongvermogen op de uitvoering van eenvoudige tot complexe groot-motorische tumblingvaardigheden.

Student thesis: Doctoral Thesis

Abstract

Date of Award2005
Original languageEnglish
SupervisorRene Goossens (Promotor) & Lydie Willem (Jury)

Cite this

'