Tussen jongere en gezin. Gezinsgericht werken en systeemtheorie in de Bijzondere Jeugdbijstand: een onderzoek naar de praktijk binnen de onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award2001
Original languageEnglish
SupervisorGerrit Loots (Promotor)

Cite this

'