Valsheid in geschriften en gebruik van valse geschiften herdacht. Een kritische analyse van de dominante rechtsdogmatische en jurisprudentiële benadering van het leerstuk van valsheid in geschriften.

  • Sylvia Van Dijck ((PhD) Student)
  • Lieven Dupont (Promotor)
  • Filiep Deruyck (Jury)

Student thesis: Doctoral Thesis

Abstract

...
Date of Award11 Oct 2006
Original languageDutch
SupervisorFiliep Deruyck (Jury) & Lieven Dupont (Promotor)

Keywords

  • ...

Cite this

'