Veiligheidsaspecten van de verlichting van woonwijken en industrieterreinen

  • Hedwig Vandevoorde ((PhD) Student)
  • Gaston Maggetto (Promotor)
  • Patrick Rombauts (Jury)

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award1983
Original languageEnglish
SupervisorGaston Maggetto (Promotor) & Patrick Rombauts (Jury)

Cite this

'