Veldonderzoek naar de invloed van de morfologie en het sprongvermogen op de uitvoering van een rondat flik-flak gestrekte salto rugwaarts op een erkende tumblingbaan.

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award2003
Original languageEnglish
SupervisorRene Goossens (Promotor)

Cite this

'