Vergelijkende studie van de toepassing van de nieuwe stedelijkheid in de ruimtelijke structuurplannen en cultuurbeleidsplannen van Brussel, Antwerpen en Gent

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award2006
Original languageEnglish
SupervisorEric Corijn (Promotor)

Cite this

'