Vergeten stemmen van onderuit. Een sociolinguïstische analyse van briefwisseling van de lagere klassen in de Lage Landen tussen 1780 en 1815

Student thesis: Doctoral Thesis

Abstract

Date of Award12 Dec 2019
Original languageEnglish
Awarding Institution
  • Vrije Universiteit Brussel
SupervisorRik Vosters (Promotor) & Wim Vandenbussche (Co-promotor)

Cite this

'