Vinden consumenten online prijsdiscriminatie fair? Empirisch onderzoek bij consumenten in België.

  • Mathias Miers ((PhD) Student)

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award18 Dec 2017
Original languageDutch
SupervisorBruno Heyndels (Promotor) & Hamza Rarou (Jury)

Cite this

'