Vitamines en spoorelementen tijdens continue venoveneuze hemofiltratie bij kritiek zieke patienten. Resultaten van een interventionele trial met supplemntering van parenterale voeding en hoge dosis vitamines en spoorelementen tijdens CVVH aan patiênten op

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award2020
Original languageDutch

Cite this

'