Weet een Antwerpenaar alles beter? Nieuwe media in het informatiebeleid van de stad Antwerpen. Evaluatieonderzoek naar de implementatiestrategie van de infozuilen.

  • Nele Hostyn ((PhD) Student)
  • Frank Thevissen (Promotor)

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award2000
Original languageEnglish
SupervisorFrank Thevissen (Promotor)

Cite this

'