Welke Belgische kmo's maken gebruik van de rekening-courant?

  • Sam Paesen ((PhD) Student)

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Date of AwardMay 2021
Original languageDutch
SupervisorStefanie Ceustermans (Promotor) & Ronny Verbraecken (Jury)

Cite this

'