Anticipate Symposium 2017

Activiteit: Participation in conference

Description

Ieder jaar organiseert Innoviris een valorisatie- en networkingevent voor het Brussels beleidsgericht onderzoek in het kader van haar Anticipate programma. Via dit programma financiert Innoviris projecten van academische onderzoekers aan Brusselse onderzoeksinstellingen met een toekomstgerichte visie in domeinen die belangrijk zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De projecten dragen bij tot de ontwikkeling en opbouw van kennis over de Brusselse stedelijke complexiteit en besteden de nodige aandacht aan maatschappelijke valorisatie. Het Symposium geeft een goed overzicht van het huidige onderzoek rond Brussel dat door het programma wordt gefinancierd. De projecten behandelen zeer uiteenlopende thema’s. Recent werden nieuwe projecten opgestart rond de residentiële functie van Brussel en de nieuwe economische modellen in het Gewest. Maar er worden eveneens resultaten gepresenteerd van recent gefinaliseerde Anticipate projecten rond waterbeheer, sociale mobiliteit, gezondheid en stedelijke ecologie. Op het evenement kunnen beleidsmakers en andere belanghebbende partijen meer informatie inwinnen bij de onderzoekers, promotoren en peters van de verschillende projecten en kunnen de projectteams contacten leggen om de resultaten van hun onderzoek maatschappelijk te valoriseren. posters leurs activités de recherche.
Periode30 mrt 2017
EvenementstypeConference
LocatieBrussels, Belgium