Artistic Research as a demonstration of an Ecology of Practices

Activiteit: Talk or presentation at a conference

Description

Op 14 en 15 december 2017 organiseren ARTO en het Kunstenplatform Brussel het doctoraatssymposium `Voorzetsels in Artistiek Onderzoek`rond artistiek onderzoek in de Kunsten. ARTO is de VUB-onderzoeksgroep voor artistiek onderzoek en het Kunstenplatform Brussel is de gemeenschappelijke onderzoeksomgeving van de VUB en de School of Arts van de Erasmus Hogeschool Brussel, -het RITCS en het Koninklijk Conservatorium Brussel.

Dit tweedaagse symposium wil vanuit concrete voorbeelden van onderzoek in de kunsten een voedingsbodem creëren voor dialoog en reflectie rond een aantal veel voorkomende vragen en problemen gerelateerd aan artistiek onderzoek.

Keynotesprekers en doctorandi behandelen de paradoxale relatie tussen onderzoek ‘van’ de kunsten – een traditioneel veld van onderzoek binnen de academische wereld – en onderzoek ‘in’ de kunsten –onderzoekspraktijken van artiesten met zowel artistieke middelen als artistieke objectieven.

Een aantal vragen dringen zich op. Wat wil een artistiek onderzoeker weten, welke kennis put hij/zij al uit zijn/haar artistieke expertise, hoe probeert de onderzoeker zijn houding tegenover zijn/haar bronnen van kennis te objectiveren en te communiceren? Bestaat er één enkel paradigma of is er een veelheid aan methodologische benaderingswijzen om succesvol aan onderzoek ‘in’ de kunsten te doen. Hoe kunnen deze onderscheiden worden van verwante methodes in de ‘traditionele’ academische wereld?

De vier keynote sprekers zullen deze kwesties behandelen op verschillende niveaus van abstractie. Jean Paul Van Bendegem vertrekt van een woordspel rond de splitsing van werkwoorden om onderzoeksattitudes aan te duiden en vragen te stellen over de relatie tussen verschillende vormen van ‘aanwezigheid’ van wetenschap in de kunsten en van kunsten in de wetenschap.

In haar keynote zal Kathleen Coessens het artistiek onderzoek situeren in een ‘ecologie van praktijken’, waarbij ze de term van Isabelle Stengers leent om te refereren aan de specificiteit van de context van wetenschappelijke en artistieke praktijken.

Clive Brown situeert de eigenheid van het artistiek onderzoek rond kwesties die in de historische muzikale uitvoeringspraktijk aan de orde zijn.

Karel Vanhaesebrouck merkt op dat in het veld van het ‘theater’- waarmee zowel gedoeld wordt op performance op een podium als op audiovisuele representatie – het voordien strikte onderscheid tussen fictie en realiteit meer en meer troebel wordt), wat uitmondt in een ‘ontologische theatrale twijfel’ (een term van Carol Martin).

Vanuit deze reflecties kan de doctoraatsstudent zelf nieuwe pistes vinden en verkennen om zijn of haar onderzoek te sturen.
Periode14 dec 201715 dec 2017
EvenementstitelVoorzetsels in Artistiek Onderzoek
EvenementstypeConference
LocatieBrussels, Belgium
Mate van erkenningInternational