Creatief met de BV in tijden van standaardisering

Activiteit: Talk or presentation at a workshop/seminar

Description

Uiterlijk op 31 december 2023 moeten alle bestaande vennootschappen zich conformeren naar het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Daarnaast geldt sinds 1 januari 2023 een verlaagde kost voor de oprichting van besloten vennootschappen naar het standaardmodel op e-notariaat. Hoewel het nieuwe vennootschapsrecht ontegensprekelijk het voordeel van default-regelingen biedt, houdt de verplichte aanpassing van vele statuten een unieke kans in om net creatief aan het werk te gaan. Deze opleiding maakt notarissen wegwijs in de brede waaier aan mogelijkheden die het WVV biedt om tailor-made clausules in oprichtingsakten, statuten en andere overeenkomsten uit te werken. Daarbij wordt gefocust op de nieuwe go-to vennootschapsvorm: de BV. Op die manier kan de begeleidende notaris in functie van de specifieke situatie van de aandeelhouders proactief én creatief op maat gesneden oplossingen aanreiken.
Periode4 mei 2023
Gehouden opKnops Publishing, Belgium
Mate van erkenningNational