De publieke ruimte van Montesquieu tot Tocqueville

Colette, M. (Speaker)

Activiteit: Talk at an external academic organisation

Description

De publieke ruimte boet steeds meer aan belang in. Dat is niet geheel toevallig. In de negentiende eeuw verschoof de klemtoon van participatief zelfbestuur naar individuele rechten en vrijheden. Het gevolg is ontevredenheid met representatie en een gebrek aan fatsoen. Wat ons interesseert is de periode die hieraan voorafgaat, hoe achttiende eeuwse denkers tegenover de verhouding tussen rechten en plichten, het zelf en de ander staan.
Periode7 nov 2016
Gehouden opUPV-kern Zoniën-West, Belgium