Euthanasie bij mensen met een psychiatrische stoornis - VVP webinar

van den Ameele, S. (Participant)

Activiteit: Participation in workshop, seminar

Description

Marc De Hert
Tijdens de lezing zal nagegaan worden of Tine Nys nog een kans had om behandeld te worden, dan wel of euthanasie de enige optie was die haar nog restte. Een essentiële vraag daarbij is of de diagnose haar autismespectrumstoornis geen redelijke optie was om een voorgesteld zorgtraject te starten dat het lijden had kunnen lenigen.

De euthanasiewet eist immers een causaal verband tussen het lijden en de ongeneeslijke aandoening. Er bestaat een onderscheid tussen de taak van diagnosticus (een diagnose stellen of bevestigen), de taak om de psychopathologie te beoordelen op basis van de klinische toestand van de patiënt en de taak van de behandelaar.

Psychodiagnostiek en psychotherapie zijn verschillende disciplines die een specifieke opleiding en expertise vereisen. Op juridisch vlak moet nagegaan worden of er tijdens de euthanasieprocedure alleen schendingen waren van ‘procedurele voorwaarden’, dan wel of er ook inhoudelijk fouten zijn gebeurd.
Periode8 feb 2021
EvenementstypeSeminar
Locatie, Belgium
Mate van erkenningNational