Description

Voor veel moslims is de maand van ramadan een
gezegende maand waarin zelfdiscipline, reflectie,
solidariteit en samenhorigheid centraal staan.
Alhoewel de jaarlijkse traditie van het vasten
over de hele wereld relatief gelijkaardig verloopt,
hebben bepaalde contexten een grote invloed
op de structuur en beleving ervan. Onderzoek
(zie bijvoorbeeld Beckford et al., 2005; Wilkinson
et al., 2022) toont aan dat de specifieke context
van een penitentiaire instelling ervoor kan zorgen
dat de vastenmaand anders ervaren wordt,
voor sommigen intenser, spiritueler, maar ook
eenzamer. In België is academisch onderzoek
naar de ramadan in detentie nagenoeg onbestaand. Bijgevolg bespreken we in dit artikel
de ervaringen van gedetineerde personen met
de ramadan in de penitentiaire instelling van
Beveren.
Periode1 jan 202431 mrt 2024
Type tijdschriftJournal
ISSN0772-5167
Mate van erkenningNational