Federal Republic of Germany: direct effect of sixth VAT directive denied - Kloppenburg revisited (Tijdschrift)

Van Thiel, S. (Editor)

Activiteit: Editorial activity

Periodejan 1986
Type tijdschriftJournal