Geomobiel workshop: GIS & Teledetectie

Activiteit: Participating in or organizing a school event

Description

GeoMobiel biedt doe-activiteiten aan voor de derde graad van het secundair onderwijs. In het academiejaar 2016-2017 zal GeoMobiel georganiseerd worden op de campussen van de verschillende universiteiten. Het lesmateriaal staat nog steeds ter beschikking van de leerkrachten. Dit lesmateriaal is grondig herwerkt zodat elke leraar het lessenpakket zelf kan geven, dus ook de leraren die niet de mogelijkheid hadden aanwezig te zijn tijdens een GeoMobiel-activiteit. Voor alle modules is een uitgebreide handleiding uitgewerkt om het voorbereiden en het verloop van de modules zo vlot mogelijk te laten verlopen. De modules zijn zo opgebouwd dat de leraren de oefeningen in twee lesuren kan afronden.
Periode30 mrt 2018
EvenementstypeWorkshop
Mate van erkenningLocal