Description

Veel autistische personen worstelen met hun identiteit. In deze lezing wordt er gekeken naar de vergelijking tussen autistische en niet-autistische personen op vlak van identiteitsontwikkeling. Er wordt stilgestaan bij cognitieve en neurobiologische theorie├źn die als verklaringsmodel kunnen dienen. Er wordt verder ook stilgestaan bij genderidentiteit en de invloed van stigma.
Periode19 mrt 2023
Gehouden opPassta?Bassta!, Belgium
Mate van erkenningLocal