Is handel het alternatief voor oorlog? Geschiedenis van handel en haar relatie tot oorlog

  • Michael Serruys (Speaker)

Activiteit: Talk at a public lecture/debate

Description

A historic overview of trade, peace and war.
Periodefeb 2014
EvenementstitelSeminar War or Trade, organised by Annemie Neyts
EvenementstypeSeminar
SponsorAlliance for Liberals and Democrats for Europe
Mate van erkenningNational