Naar een beter begrip van ‘Integrated Community Care’ of ‘Geïntegreerde Buurtzorg’. Een systematische literatuurstudie.

Activiteit: Talk or presentation at a conference

Description

Introductie: Overheden van vergrijzende populaties gebruiken het beleidsperspectief ‘ageing in place’ (‘ter plaatse ouder worden’), waarin mensen zorg ontvangen in hun persoonlijke omgeving. Onderzoekers accentureren desalnietemin de invloed van de leefomgeving waarin mensen zorg leveren en ontvangen op hun zorgvragen. Door zorg geïntegreerd en lokaal verankerd te organiseren, kan de uitdaging van de gevolgen van de leefomgeving aangepakt worden: ‘Geïntegreerde buurtzorg’ of ‘Integrated Community Care’ (ICC). Echter is er geen consensus over wat ICC juist inhoud, waardoor de focus van het onderzoek zich richt op het verkrijgen van inzicht in de elementen waaruit ICC bestaat. Dit is een eerste stap richting conceptualisatie en implementatie van ICC.

Methode: Om tot een conceptualisatie van ICC te komen, werd een systematische literatuurstudie uitgevoerd. Vijf electronische databanken werden doorzocht met verschillende zoektermen omschreven als nauw gerelateerd aan, deel van of hetzelfde als ICC gebaseerd op de verkennende resultaten van de literatuurstudie. Dit resulteerde in 64 artikels, verdeeld in 2 groepen. De artikels geïncludeerd in de “concept-lijst” (n=19) vermelden een van de search strings in titel of abstract, de “contextlijst” (n=45) bestond uit artikels die zich focussen op een ander onderwerp maar wel duidelijk gelinkt worden aan ICC. De artikels werden gecodeerd door het uitvoeren van een thematische analyse.

Resultaten: Ondanks dat er geen consensus gevonden werd over waaruit ICC bestaat, konden er wel 8 sleutelelementen teruggevonden worden: (1) asset-based , (2) persoonsgericht, (3) co-ontwikkeling, (4) governance, (5) lokaliteit, (6) verbetering van de geestelijke en lichamelijke gezondheid, (7) verbeteren van het bestaande gezondheidszorgsysteem, (8) het aanpakken van de determinanten van gezondheid.

Discussie en conclusie: Deze studie biedt een conceptualisatie van ICC aan, bestaande uit 4 hoofdelementen: ICC is een asset-based en persoonsgerichte aanpak die een voorkeur geeft aan een gedecentraliseerde, collaboratieve, burgerlijke governance met als doel het verbeteren van gezondheidsgelijkheid in de gemeenschap.
Periode29 nov 2023
EvenementstitelConferentie van de eerste lijn 2023
EvenementstypeConference
LocatieBrussel, Belgium
Mate van erkenningInternational