Onderzoeksmatige Service-Learning

  • Moriau, L. (Speaker)
  • Brecht Van der Schueren (Speaker)
  • Jozefien De Marree (Speaker)
  • Sara Vantournhout (Speaker)

Activiteit: Talk or presentation at a conference

Description

In deze sessie verkennen we hoe je studenten kan ondersteunen in het proces van onderzoeksgebaseerd leren, vanuit het doel om hiermee ook een tastbare maatschappelijke bijdrage te leveren. Samen verkennen we de unieke meerwaarde die ontstaat wanneer diverse leef-, leer- en kenniswerelden elkaar kunnen ontmoeten: hoe kan het wetenschappelijk onderzoek van studenten verrijkt worden door de ervaringskennis van een partnerorganisatie? En kan het studentenonderzoek daarnaast een kritische en theoretisch onderbouwde blik werpen op de werking van de organisatie? We staan hierbij niet alleen stil bij het potentieel en succesverhalen, maar werpen ook een kritische blik op de valkuilen en uitdagingen van zo’n onderwijsaanpak. Hoe vermijd je onnodige risico's en schade, zowel bij studenten als partnerorganisaties? Welke vaardigheden en bouwstenen zijn minimaal nodig? Geïnspireerd door praktische voorbeelden en getuigenissen worden deelnemers uitgenodigd om te reflecteren over de eigen concrete onderwijs/onderzoekspraktijken: in welke mate doe je al aan onderzoeksmatige Service-learning? Wat zijn haalbare toekomstige ambities op dat vlak?
Periode14 sep 2023
EvenementstitelDeep-diving intro Service-Learning Summer School
EvenementstypeConference
LocatieLeuven, Belgium
Mate van erkenningInternational