Stagecommissie Farmaceutische Wetenschappen (Externe Organisatie)

Activiteit: Membership of external research organisation

Description

Stagecommissie Farmaceutische Wetenschappen, GF VUB

Regelmatige vergaderingen ter vernieuwing van de apothekerstage.
Periodejun 2004
Gehouden opStagecommissie Farmaceutische Wetenschappen, Belgium