UNIVER.CITY

Activiteit: CERL

Description

UNIVER.CITY verkent op welke manier het VUB onderwijs en onderzoek nog meer doelgericht kunnen worden afgestemd op zowel noden als troeven van de grootstedelijke omgeving waarin de universiteit is ingebed. Doel is om een onderscheidend, relevant en toekomstbestendig activiteitenaanbod uit te bouwen dat stad en universiteit, onderwijs en onderzoek, docent/onderzoekers en studenten samen brengt om zich te buigen over maatschappelijke uitdagingen en in de mogelijkheid stelt om hier verantwoordelijkheid rond op te nemen. Mensen met interesse in Community Engaged Research and Learning (CERL) kunnen instappen in een universiteitsbrede leergemeenschap waar ervaringen worden uitgewisseld, nieuwe initiatieven worden voorbereid en bestaande projecten worden verduurzaamd.
Periode1 jan 201831 dec 2023