Unknown (Externe Organisatie)

Activiteit: Work on academic committees and working groups

Description

VEFO vzw wil 'ijveren voor en realiseren van degelijk en eigentijds filosofieonderwijs in Vlaanderen. Degelijk en eigentijds filosofieonderwijs is ongebonden, wijd verspreid, maatschappelijk relevant, didactisch toegankelijk, legt de klemtoon op vaardigheden en attitudes, heeft uitdrukkelijk oog voor de inzet van de verworven competenties in de andere vakken, en wordt gegeven door hiertoe opgeleide leerkrachten.' De vereniging VEFO vzw spant zich in om colloqiua en themadagen te organiseren en bereidt publicaties voor (o.a. handboeken met betrekking tot wijsgerige thema's in het secundaire onderwijs)
Periode2006 → …
Gehouden opUnknown, Belgium