Vlaamse Onderwijsraad - VLOR (= Strategische Adviesraad voor het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming) (Externe Organisatie)

Struyven, K. (Reviewer)

Activiteit: Membership of peer-review panel or committee

Description

VLOR - Praktijkgerichte literatuurstudies – Oproep 2012

Lid van beoordelingscommissie, diverse voorstellen
Periodemrt 2011mei 2011
Gehouden opVlaamse Onderwijsraad, Belgium