Hoogopgeleide migranten in het volwassenenonderwijs in Vlaanderen en hun inburgeringsproces

Pers / media: !!Other

Description

Persbericht

“Naar buiten gaan eigenlijk, daar komt het op neer”

"Naar buiten gaan eigenlijk, daar komt het op neer"

Hoogopgeleide migranten in het volwassenenonderwijs in Vlaanderen en hun inburgeringsproces

 

In 2015 was een vijfde van de Belgische bevolking van vreemde origine en had 11% een vreemde nationaliteit. Meer dan 18% van de migranten die les volgt bij het Huis van het Nederlands, beschikt minstens over een bachelordiploma. Welke problemen ondervinden hoogopgeleide migranten tijdens hun opleiding? Hoe verloopt een integratieproces in de realiteit? In samenwerking met het Minderhedenforum bestudeerde VUB-Masterstudente agogische wetenschappen Emel Kilic hun Nederlands, hun positie en slaagkansen in het volwassenenonderwijs en hun inburgeringsproces. Sociale integratie blijkt dé sleutel tot deelname aan de maatschappij en arbeidsmarkt.

 

Image removed.Image removed.Image removed.Image removed.Emel bevroeg 41 respondenten - 24 vrouwen en 17 mannen – tussen 20 en 48 jaar oud die minstens een bachelordiploma behaalden in hun land van herkomst. Ze hebben maar liefst 25 verschillende nationaliteiten: van Burkina Faso, over Peru, tot Zwitserland. Allen beheersen één of meerdere officiële landstalen en hebben werk gevonden, van regisseur, over therapeut, tot barman. Daarnaast bevinden ze zich in verschillende fasen van het inburgerings- en integratieproces tijdens de interviews: één respondent is slechts 2 maanden in België, een andere al bijna 27 jaar. Ook de redenen om te komen zijn uiteenlopend: vlucht, werk, de liefde… Via zeven focusgroepen en tien interviews vroeg Emel hen naar hun situatie voordat ze naar België kwamen, hun huidige situatie in België en hun toekomstvisie. Juiste informatie, goede netwerken, eerlijke kansen op de arbeidsmarkt, meer flexibiliteit in het diploma-erkenningsproces en kortere opleidingen in het volwassenenonderwijs blijken het belangrijkst voor hoogopgeleide migranten in het integratieproces. Ze geven aan dat de inburgeringscursus geüpdatet moet worden, dat de begeleiding meer op maat moet zijn en dat intensieve taal- en beroepscursussen hen toelaten snel te integreren. Zo kunnen ze deelnemen aan de maatschappij en hun sociale netwerken uitbouwen. De betrokken instanties kunnen mogelijk korte opleidingen aanbieden aan hoogopgeleide migranten en ondersteuning bieden om de classificatie van de arbeidsmarkt tegen te gaan.

 

Méér dan een taal leren of cursus volgen

Hoogopgeleide migranten blijken verschillende visies te hebben over integratie. De meerderheid benadrukt dat integreren niet enkel het leren van de taal of het volgen van beroepsonderwijs of een inburgeringscursus inhoudt. Sociale integratie komt vaak aan bod als sleutel tot deelname aan de maatschappij en de arbeidsmarkt. Via vrijwilligersjobs of op andere informele manieren proberen ze hun Nederlands te verbeteren. Ze vinden het belangrijk om genoeg kansen te krijgen om de taal op een informele manier te leren. Bovendien breiden ze op die manier hun netwerk uit en voelen ze dat ze deelnemen aan de maatschappij. Of zoals een Chileense respondent het verwoordt:

 

"… Als je twee woordjes Nederlands spreekt, gebruik dan die twee woordjes om te durven praten met de mensen. Ga naar de plaatsen waar de mensen zijn. Ga eens naar een café een pintje drinken en probeer contacten te leggen. Naar buiten gaan eigenlijk, daar komt het op neer. Als je thuis blijft en de hele dag op Facebook zit, gaat er niet veel gebeuren. Ga naar buiten, op café, naar de bibliotheek, naar een cultureel centrum, naar activiteiten".

 

Problemen & kansen

De meesten hebben een positief toekomstbeeld waarin zichzelf ontwikkelen een belangrijk punt is.

Sommigen kwamen met grote dromen naar hun nieuwe land, anderen gaven voorrang aan economische aspecten. De meeste problemen doen zich voor als het inburgeringsproces zelf, de te intensieve zoektocht naar informatie, beperkte sociale netwerken of weinig mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

 

Volwassenonderwijs

De respondenten vinden het volwassenenonderwijs belangrijk en noemen het een goed instrument om te integreren in de maatschappij. Het zou hun kansen op een job verhogen, maar ook goed zijn voor de persoonlijke ontplooiing en sociale voordelen bieden. In een ideaal integratieproces zouden er wel meer mogelijkheden zijn binnen het volwassenenonderwijs. Als hun diploma niet gelijkgesteld wordt, zijn de hoogopgeleide migranten niet tevreden over de opties die het volwassenonderwijs aanbiedt. Deze zouden noch talrijk noch specifiek genoeg zijn. Ook blijkt de toegang tot informatie moeilijk. Ondanks de hoge motivatie van hoogopgeleide vrouwelijke migranten, geven zij aan dat het in de realiteit soms moeilijk is om volwassenenonderwijs te volgen.

 

Arbeidsmarkt

Ook de diplomagelijkstelling blijkt een struikelblok. Sommige migranten vermelden discriminatie op de arbeidsmarkt, waardoor zij zich niet altijd welkom voelen. Zelfs als hun diploma uit het land van herkomst niet gelijk werd gesteld, kunnen zij moeilijk werk vinden in een lagere functie. Ze wensen meer individueel gerichte trajectbegeleiding. In een ideaal integratieproces is er flexibiliteit in het systeem. Sommige respondenten klagen aan dat de toegang tot bepaalde beroepen sterk geclassificeerd is en dat buitenlandse ervaring amper meetelt. Voorts geven zij aan hun sociaal netwerk te willen uitbreiden, de juiste informatie te bereiken en een goede balans tussen familie en werk te vinden. Slechts enkele respondenten willen terugkeren naar hun vaderland. Naast het vinden van een job, willen ze ook socio-cultureel integreren. Dat komt steeds terug: hoogopgeleide migranten willen bovenal actief participeren in de maatschappij.

 

Het ideale integratieproces

Vanuit het ideale integratieproces dat de hoogopgeleiden met een migratieachtergrond beschrijven, suggereert Emel volgende aandachtspunten van het integratieproces:

 

 

 

 

 

 

Persbericht

“Naar buiten gaan eigenlijk, daar komt het op neer”

"Naar buiten gaan eigenlijk, daar komt het op neer"

Hoogopgeleide migranten in het volwassenenonderwijs in Vlaanderen en hun inburgeringsproces

 

In 2015 was een vijfde van de Belgische bevolking van vreemde origine en had 11% een vreemde nationaliteit. Meer dan 18% van de migranten die les volgt bij het Huis van het Nederlands, beschikt minstens over een bachelordiploma. Welke problemen ondervinden hoogopgeleide migranten tijdens hun opleiding? Hoe verloopt een integratieproces in de realiteit? In samenwerking met het Minderhedenforum bestudeerde VUB-Masterstudente agogische wetenschappen Emel Kilic hun Nederlands, hun positie en slaagkansen in het volwassenenonderwijs en hun inburgeringsproces. Sociale integratie blijkt dé sleutel tot deelname aan de maatschappij en arbeidsmarkt.

 

Image removed.Image removed.Image removed.Image removed.Emel bevroeg 41 respondenten - 24 vrouwen en 17 mannen – tussen 20 en 48 jaar oud die minstens een bachelordiploma behaalden in hun land van herkomst. Ze hebben maar liefst 25 verschillende nationaliteiten: van Burkina Faso, over Peru, tot Zwitserland. Allen beheersen één of meerdere officiële landstalen en hebben werk gevonden, van regisseur, over therapeut, tot barman. Daarnaast bevinden ze zich in verschillende fasen van het inburgerings- en integratieproces tijdens de interviews: één respondent is slechts 2 maanden in België, een andere al bijna 27 jaar. Ook de redenen om te komen zijn uiteenlopend: vlucht, werk, de liefde… Via zeven focusgroepen en tien interviews vroeg Emel hen naar hun situatie voordat ze naar België kwamen, hun huidige situatie in België en hun toekomstvisie. Juiste informatie, goede netwerken, eerlijke kansen op de arbeidsmarkt, meer flexibiliteit in het diploma-erkenningsproces en kortere opleidingen in het volwassenenonderwijs blijken het belangrijkst voor hoogopgeleide migranten in het integratieproces. Ze geven aan dat de inburgeringscursus geüpdatet moet worden, dat de begeleiding meer op maat moet zijn en dat intensieve taal- en beroepscursussen hen toelaten snel te integreren. Zo kunnen ze deelnemen aan de maatschappij en hun sociale netwerken uitbouwen. De betrokken instanties kunnen mogelijk korte opleidingen aanbieden aan hoogopgeleide migranten en ondersteuning bieden om de classificatie van de arbeidsmarkt tegen te gaan.

 

Méér dan een taal leren of cursus volgen

Hoogopgeleide migranten blijken verschillende visies te hebben over integratie. De meerderheid benadrukt dat integreren niet enkel het leren van de taal of het volgen van beroepsonderwijs of een inburgeringscursus inhoudt. Sociale integratie komt vaak aan bod als sleutel tot deelname aan de maatschappij en de arbeidsmarkt. Via vrijwilligersjobs of op andere informele manieren proberen ze hun Nederlands te verbeteren. Ze vinden het belangrijk om genoeg kansen te krijgen om de taal op een informele manier te leren. Bovendien breiden ze op die manier hun netwerk uit en voelen ze dat ze deelnemen aan de maatschappij. Of zoals een Chileense respondent het verwoordt:

 

"… Als je twee woordjes Nederlands spreekt, gebruik dan die twee woordjes om te durven praten met de mensen. Ga naar de plaatsen waar de mensen zijn. Ga eens naar een café een pintje drinken en probeer contacten te leggen. Naar buiten gaan eigenlijk, daar komt het op neer. Als je thuis blijft en de hele dag op Facebook zit, gaat er niet veel gebeuren. Ga naar buiten, op café, naar de bibliotheek, naar een cultureel centrum, naar activiteiten".

 

Problemen & kansen

De meesten hebben een positief toekomstbeeld waarin zichzelf ontwikkelen een belangrijk punt is.

Sommigen kwamen met grote dromen naar hun nieuwe land, anderen gaven voorrang aan economische aspecten. De meeste problemen doen zich voor als het inburgeringsproces zelf, de te intensieve zoektocht naar informatie, beperkte sociale netwerken of weinig mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

 

Volwassenonderwijs

De respondenten vinden het volwassenenonderwijs belangrijk en noemen het een goed instrument om te integreren in de maatschappij. Het zou hun kansen op een job verhogen, maar ook goed zijn voor de persoonlijke ontplooiing en sociale voordelen bieden. In een ideaal integratieproces zouden er wel meer mogelijkheden zijn binnen het volwassenenonderwijs. Als hun diploma niet gelijkgesteld wordt, zijn de hoogopgeleide migranten niet tevreden over de opties die het volwassenonderwijs aanbiedt. Deze zouden noch talrijk noch specifiek genoeg zijn. Ook blijkt de toegang tot informatie moeilijk. Ondanks de hoge motivatie van hoogopgeleide vrouwelijke migranten, geven zij aan dat het in de realiteit soms moeilijk is om volwassenenonderwijs te volgen.

 

Arbeidsmarkt

Ook de diplomagelijkstelling blijkt een struikelblok. Sommige migranten vermelden discriminatie op de arbeidsmarkt, waardoor zij zich niet altijd welkom voelen. Zelfs als hun diploma uit het land van herkomst niet gelijk werd gesteld, kunnen zij moeilijk werk vinden in een lagere functie. Ze wensen meer individueel gerichte trajectbegeleiding. In een ideaal integratieproces is er flexibiliteit in het systeem. Sommige respondenten klagen aan dat de toegang tot bepaalde beroepen sterk geclassificeerd is en dat buitenlandse ervaring amper meetelt. Voorts geven zij aan hun sociaal netwerk te willen uitbreiden, de juiste informatie te bereiken en een goede balans tussen familie en werk te vinden. Slechts enkele respondenten willen terugkeren naar hun vaderland. Naast het vinden van een job, willen ze ook socio-cultureel integreren. Dat komt steeds terug: hoogopgeleide migranten willen bovenal actief participeren in de maatschappij.

 

Het ideale integratieproces

Vanuit het ideale integratieproces dat de hoogopgeleiden met een migratieachtergrond beschrijven, suggereert Emel volgende aandachtspunten van het integratieproces:

 

Periode1 dec 2016

Mediabijdrages

1

Mediabijdrages

 • Titel“Naar buiten gaan eigenlijk, daar komt het op neer”
  Mate van erkenningNational
  Media naam/outletDe Vlaamse Scriptie Bank
  MediatypeWeb
  Land/RegioBelgium
  Release datum1/12/16
  Beschrijving
  Bibliografie
  In juli 2016 heb ik afgestudeerd als een sociale en culturele agoog. Ik ben bijna vijf jaar in België. Tussen deze tijd heb ik al inburgeringscursus gedaan, taalcursus gevolgd, ik heb de verschillende vrijwilligers werk gedaan in de stad Antwerpen en in Brussel. Het inburgeringsproces vindt ik persoonlijk heel interessant. Daarom heb ik mijn thesis onderwerp ‘hoogopgeleide migranten in het volwassenenonderwijs en hun inburgeringsproces’ gekozen. Dan heb ik met 41 hoogopgeleide migranten interviews en focusgroepen gedaan.

  Ik heb enorm enthousiasme over het inburgeringsproces en verband met mijn thesis ik heb zelf forums gemaakt voor migranten.www.higlyfive.com. Die zal ik met tijd ontwikkelen.

  Mijn droom job is werking met migranten in het inburgeringsproces(als inburgeringsdocent of de verschillende projecten met migranten, het volwassenen, kinderen en hun families of ouderen…)

  Ik kan drie taal goed praten. Turks als mijn moedertaal, Engels en Nederlands, Ik heb ook een beetje basis Frans maar ik kan het niet actief gebruiken.

  Het onderwijs is mijn grote passie: Ik werkte twee jaar deeltijd in Heilig Hart College als een kinderbegeleider. Ik was kleuteronderwijzeres in Turkije. Ik heb eveneens twee jaar op een internationale school(Turks-Engels) in Istanbul gewerkt. Ik heb ook sociaal stage gedaan in Kleine Wereld Burger Steiner School in Borgerhout. Bovendien werkte ik als een onderwijs journalist en het educatieve radio programma’s voor de ouderen, jongeren en kinderen...
  URLhttps://scriptiebank.be/scriptie/2016/hoogopgeleide-migranten-het-volwassenenonderwijs-vlaanderen-en-hun-inburgeringsproces
  PersonenEmel Kiliç