Chemometec NucleoCounter

Uitrusting/faciliteit: Equipment

  • 7G411B Pleinlaan 2

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden waarvoor deze uitrusting is gebruikt. Deze labels worden gegenereerd op basis van de gerelateerde outputs. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences