Alliantie voor Modulatie in Epilepsie

  • Telefoon+32-2-4774747
  • Postal address

    Laarbeeklaan 103

    1090 Brussels

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

Gemeenschappelijke onderzoekslijn

De gemeenschappelijke onderzoekslijn van deze 'Alliance for NEUROMODULATION in EPILEPSY' (AMIE) alliantieonderzoeksgroep is preklinisch, klinisch en translationeel wetenschappelijk onderzoek in het domein van epilepsie en zijn belangrijkste comorbiditeiten (i.e. angst en majeure depressie, leer- ­en geheugenstoornissen, herseninfarct). De betrokken onderzoekers proberen de pathofysiologie van epilepsie beter te begrijpen, cellulaire en netwerkwijzigingen te karakteriseren en bijgevolg neuromodulatoire behandelingsstrategieen te bedenken om zowel de epileptische aanvallen te verminderen, het proces van epileptogenese af te remmen en het tot stand komen van comorbiditeiten zoveel mogelijk te onderdrukken. 

Doelstelling(en) van den alliatieonderzoeksgroep

- lntensiever samenwerken op zowel preklinisch wetenschappelijk als klinisch vlak
- Onze complementaire onderzoeksexpertise delen om tot een sterkere onderzoeksgroep te komen  
- Samen onderzoeksprojecten schrijven en onderzoeksfondsen verwerven
- Samen publiceren en regelmatig gezamenlijke doctoraatsstudenten begeleiden
- Elkaar introduceren tot de eigen wetenschappelijke netwerken om internationale wetenschappelijke contacten te bevorderen
- Gezamenlijk strategieen bepalen met het oog op het verwerven van EU fondsen
- Organiseren van gemeenschappelijke congressen en opleidingen

 

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Alliantie voor Modulatie in Epilepsie actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of