Artificiële intelligentie ondersteunde modellering in de klinische wetenschappen

  • Postal address

    Pleinlaan 2

    1050 Brussels

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

De onderzoeksgroep AIMS is gegroeid uit de (nog niet als onderzoeksgroep erkende) onderzoekseenheid CIME. CIME staat voor “cognition and modelling”, en werd niet afgekort als COMO omdat die onderzoeksgroep al bestond in de faculteit wetenschappen in de periode waarin CIME werd opgericht. CIME is een onderdeel van NEUR. Gezien de groei van CIME, en na overleg met de voorzitter van NEUR, startten we met de erkenningsaanvraag als onderzoeksgroep van CIME. Door de evolutie van de activiteiten van CIME dekt “cognition and modelling” de lading niet volledig meer. Daarom stellen we ineens een naamsverandering voor van CIME naar AIMS, waarbij AIMS staat voor “artificial intelligence supported modelling in clinical sciences”.

CIME is nu al interdisciplinair. Guy Nagels is opgeleid als arts aan de VUB (1992), en vervolgens als burgerlijk ingenieur in de toegepaste computerwetenschappen, eveneens aan de VUB (2012). Senior Research Fellow Jeroen Van Schependom, die 50% verbonden is aan ETRO en 50% verbonden aan CIME, is burgerlijk natuurkundig ingenieur (UGent 2011), en doctor in de medische wetenschappen (VUB 2015) en in de psychologische wetenschappen (Umons 2015). De vier doctorandi die in hoofdorde verbonden zijn aan CIME hebben basisdiploma’s als experimenteel psycholoog (Ugent), burgerlijk ingenieur in de biomedische ingenieurstechnieken (VUB), kinesitherapie (KUL) en geneeskunde (VUB). Guy Nagels is daarbij ook co-promotor van doctorandi in de groepen van Kurt Barbé (wiskundige VUB) en Sebastiaan Engelborghs (drie artsen VUB). Een nieuwe samenwerking rond AI wordt nu opgestart met de groep van Romain Meeusen, de doctorandus in dat project is een bewegingswetenschapper afgestudeerd aan de VUB. Hiervoor werd een aspirant FWO aanvraag ingediend waarop Guy Nagels co-promotor is.

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Artificiële intelligentie ondersteunde modellering in de klinische wetenschappen actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of