Brein, Lichaam en Cognitie

 • Postal address

  Pleinlaan 2

  1050 Brussels

  Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

De BBCO-onderzoeksgroep richt haar onderzoek op de uitgebreide studie van mentale processen en hun biologische (hersenen en lichaam) correlaten in verschillende domeinen van menselijk functioneren en gedrag, zoals cognitie, sociaal oordeel, affect, welzijn en slaap. Zonder twijfel is de studie van de hersenen en het lichaam, en de daaraan gerelateerde mentale processen, een van de speerpunten van het huidige onderzoek in vele disciplines van de psychologie. Samen met gedragsmatige (experimentele - observationele) benaderingen, worden nieuwe neurobiologische methodieken steeds meer gebruikt in psychologisch onderzoek en laten ze ongekende inzichten toe in menselijke mentale processen gedurende alle hersentoestanden (waken, sedatie, REM en non-REM slaap). Deze nieuwe technieken omvatten:

(a) hersenbeeldvormingsechnieken (bijv. elektro-encefalografie, functionele en structurele magnetische resonantiebeeldvorming),

(b) onderzoek naar (virtuele) laesies,

(c) hersenstimulatietechnieken zoals transcraniële magnetische stimulatie (TMS) en transcraniële gelijkstroomstimulatie (tDCS) die in de voorhoede van de neurale behandeling kunnen worden gebruikt om symptomen van patiënten met neurale of psychische stoornissen te verlichten,

(d) biologische metingen die de rol van het lichaam onderzoeken, met inbegrip van neurotransmitters, hormonen en genen op psychologisch functioneren.

De verwachting is dat het gebied van neurobiologie (hersenen en lichaam) de komende jaren sterk zal blijven groeien door steeds meer geavanceerde toepassingen en theoretische benaderingen te ontwikkelen, meer te ontdekken over de functies van de hersenen en het lichaam, en daarmee onbekende neurobiologische processen en hun impact op de psychologie. Vooral de diepere hersengebieden zijn nog grotendeels onontgonnen, inclusief de functie en structuur van het cerebellum, en genetische oorsprong van psychologische functies, structuren en pathologieën. Het is daarom belangrijk dat deze onderzoeksgroep antrwoordt op deze steeds groeiende evolutie met nauwere en grotere samenwerkingen.

Keywords

 • Brein
 • Lichaam
 • Cognitie
 • Neurobiologische Psychologie

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Brein, Lichaam en Cognitie actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of