Brussels Instituut voor Toegepaste Taalkunde

Adres
  • Pleinlaan 2

    1050 Brussels

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

De onderzoeksgroep BIAL van de vakgroep TTKA bundelt het toegepast taalkundig onderzoek dat focust op transculturaliteit. Onder 'transculturaliteit' verstaan wij een vorm van culturele hybriditeit die telkens ontstaat bij de ontmoeting - en uiteindelijke vervlechting - van verschillende culturele elementen in de huidige maatschappelijke realiteit. Aangezien Brussel een natuurlijke smeltkroes van culturen is, zit de nadruk op transculturaliteit vervat in de B van BIAL ("Brussels"). De erkenning van de onderzoeksgroep stelt de onderzoekers van BIAL in staat om meer slagkracht te krijgen bij de aanvraag van projecten, de uitdieping en de formalisering van onderzoekssynergieën met externe en interne partners, alsook bij de stroomlijning van de onderzoeksinspanningen rond toegepaste taalkunde en transculturaliteit van zowel de vakgroep TTKA als de onderzoekspartners. De onderzoekers van BIAL benaderen het overkoepelende onderzoeksthema transculturaliteit vanuit verschillende invalshoeken. De onderzoeksgroep heeft de volgende speerpunten voor onderzoek: o Vertaal- en tolkwetenschappen Dit speerpunt omvat onderzoek naar verschillende thema's binnen het vertaal- en tolkonderzoek. Voorbeelden van vertaalonderzoek zijn tekstgebaseerde, contrastieve studies (o.a. literair vertalen en vertalingen binnen gespecialiseerde contexten zoals institutioneel vertalen), de vertaling van migratieliteratuur en intersemiotische vertaling, intermedialiteit en adaptatie, evenals studies gericht op transculturaliteit in de vertaalpraktijk. Voorbeelden van onderzoekstopics binnen de tolkwetenschap, zijn studies gericht op de praktijk van het tolken (bv. sociaal tolken) en de evaluatie van tolkcompetenties met het oog op de professionalisering van beëdigde tolken volgens het Europese referentiekader. o Vreemdetaalverwerving en meertaligheid Het onderzoek binnen dit speerpunt richt zich op de validatie van methodes voor vreemdetaalverwerving met het oog op de optimalisering van taalonderwijs, alsook op onderzoek naar meertaligheid vanuit het perspectief migratie, transculturaliteit en onderwijs. o Vaktaal, terminologie en communicatie in een meertalig en transcultureel perspectief Dit onderzoeksspeerpunt legt zich toe op toepassingsgerichte terminologische analyses vanuit socio-cognitief perspectief, mogelijkheden en beperkingen van ontologisch onderbouwde terminologische gegevensbanken, het belang van terminologie (neologismen) binnen het dynamisch proces van begrijpen, meertalige neologievorming, Europese terminologie en gelijke authenticiteit van teksten in meerdere talen, terminologische variatie, de rol van vaagheid en onbepaaldheid in taal. Een van de onderzoeksthema's van dit speerpunt is meertalige transculturele communicatie in Brusselse ziekenhuizen met de klemtoon op betekenisonderhandeling in patiëntgerichte communicatie en met speciale aandacht voor misverstanden in meertalige contexten. o Taalpraktijk in de transculturele maatschappij Dit speerpunt focust op interdisciplinair onderzoek naar de relatie tussen politieke concepten en concrete taalgebruiken, in verschillende talen en de ermee verbonden culturen. Er wordt gefocust op taalfilosofie, taal en ethiek, taal en kritische theorie waarbij voor de toepassingsgebieden de link wordt gemaakt met vertaalproblematiek, discoursanalyse en maatschappijtheorieën.

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Brussels Instituut voor Toegepaste Taalkunde actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Netwerk

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of