Brussels University Consultation Center

  • Postal address

    Pleinlaan 2

    1050 Brussel

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

De Brussels University Consultation Center (BRUCC) onderzoeksgroep heeft als missie om kwaliteitsvol en praktijkrelevant klinisch onderzoek te voeren binnen de mentale gezondheidszorg. Vanuit de onderzoeksgroep willen we bruggen bouwen tussen VUB-onderzoekers en klinische praktijkpartners (bv. UZ Brussel, Brugmannziekenhuis, CGG’s, CAW’s, e.d.).

Onderzoek binnen BRUCC spitst zich toe op drie belangrijke thema’s:

  1. De ontwikkeling, vertaling en normering van psychologische testen en instrumenten
  2. Identificatie van risicoprofielen voor diverse mentale gezondheidsproblematieken op populatieniveau
  3. De ontwikkeling en evaluatie van innovatieve psychologische en psychotherapeutische interventies

Binnen BRUCC wordt gewerkt vanuit een interdisciplinaire en multi-methodische aanpak, waarbij klinische-biologische, experimentele, kwalitatieve en vragenlijst-methoden worden geïntegreerd. 

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Brussels University Consultation Center actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of