Bulk- en Oppervlakte-Engineering van Materialen

Adres
  • Pleinlaan 2

    1050 Brussels

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

Het brede onderzoeksgebied van het huidige JRG is materiaalwetenschap and -engineering. Meer specifiek is het gericht op het versterken en verbreden van de talrijke actuele samenwerkingsverbanden tussen materialenwetenschappen en materialenbouw in beide instellingen.
De originaliteit van het huidige consortium is voornamelijk dat het zowel oppervlak- als bulkaspecten omvat, aangezien het verbinden van deze twee domeinen cruciaal is bij het ontwikkelen van innovatieve materialen. Bovendien beschouwt het eigenlijk een 'derde schaal': de interface tussen het materiaal van het materiaal en de functionele coating of dunne films die daarop zijn geplaatst. Het moet worden beklemtoond dat de oppervlaktebehandelingen zowel nat- als droogprocessen betreffen, werken bij druk die varieert van atmosferische druk tot ultrahoge vacuĆ¼m. Bovendien zijn de onderzoeksonderwerpen van zowel fundamentele als toegepaste aard. In feite is onze filosofie dat deze twee schalen eigenlijk meer dan complementair zijn op het gebied van materialenwetenschappen. Fundamenteel inzicht in de ontwikkeling van microstructuur is van cruciaal belang voor de langetermijnontwikkeling van innovatieve producten, terwijl toegepast of industrieel onderzoek naast een groot aantal financieringsmogelijkheden gericht is op de incrementele ontwikkeling van producten met rechtstreekse industriĆ«le belangen (met inbegrip van de schaalvergroting van laboratoriumproces naar de pilootschaal)