• Postal address

    Pleinlaan 2

    1050 Brussels

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

"Het 'departement voor bedrijfseconomie en strategisch beleid' is erop gericht om de kloof tussen economisch academisch onderzoek en het bedrijfsleven te dichten. De studie concentreert zich pp twee hoofdthema's: (1) gevolgen van het economisch beleid op de bedrijven en (2) lange termijn business strategie. 1. De effecten van het economisch beleid toegepast door overheid worden beoordeeld op basis van de volgende criteria: -- Doeltreffendheid; -- Legitimiteit; -- Economische haalbaarheid; -- Administratieve uitvoerbaarheid. 2. Bedrijven worden geconfronteerd met een snel veranderend milieu als gevolg van deregulering, liberalisering van de internationale handel en de komst van nieuwe concurrenten. Defensief korte-termijn-beleid, zoals een kostenvermindering, rationalisering en het pogen weren van buitenlandse concurrentie blijken onvoldoende zijn. De studiegroep richt daarom haar onderzoek op proactieve strategieen die verbetering van het groeipotentieel op lange termijn van de ondernemingen beogen."

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Bedrijfseconomie en Strategisch Beleid actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.