• Postal address

    Laarbeeklaan 103

    1090 Jette

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

In 2009 werd in het UZ Brussel de cluster Centrum Hart-en Vaatziekten opgericht en deze cluster groepeert de diensten Cardiologie, Cardiochirurgie, Heart Rhythm Management Center en Vaatheelkunde. Het doel is de klinische zorg voor de patiënt met een cardio-vasculaire aandoening te optimaliseren. De onderzoeksgroep "Centrum Hart-en Vaatziekten" - CHVZ - werd opgericht in 2010 met het doel het onderzoek te groeperen in 2 grote onderzoekslijnen zowel voor wat betreft het klinisch, als fundamenteel en translationeel onderzoek. a. Cardiale beeldvorming voor een beter begrip van cardio-vasculaire aandoeningen b. Ionenkanaalaandoeningen: van de genetica tot de kliniek De onderzoeksgroep CHVZ is een jonge groep zonder "onderzoekstraditie" in de VUB. Om deze redenen, alsook om rendementsoptimalisatie voor de VUB te bekomen, werd van bij het begin geopteerd om belangrijke samenwerkingsakkoorden te sluiten met twee andere onderzoeksgroepen teneinde het fundamenteel en translationeel onderzoek te verzekeren. Voor cardiale beeldvorming bestaat een samenwerking met BEFY en meer bepaald met het Small Animal Lab sinds 2006. De doelstellingen waren het ophelderen van de mechanismen van "drug induced valvulopathy" en het definiëren van de determinanten die de evolutie van aortaklepsklerose naar aortaklepstenose bepalen. Nieuwe doelstelling is beeldvorming van de broze plaque met het gebruik van nanobodies en fluorescentietechnieken in een dierenmodel met mogelijkheid tot implementatie in de kliniek. Voor de ionenkanaalafwijkingen werd de focus initieel gelegd op de klinische presentatie en behandeling van deze ziekten. Voorkamerfibrillatie is een frekwente supraventriculaire ritmestoornis die nog vaker wordt teruggevonden bij patiënten met een Brugada Syndroom en vandaar de bijzondere aandacht die deze ritmestoornis krijgt in deze researchlijn tezamen met ventriculaire tachycardie en het risico op plotse dood. Nu wordt meer de nadruk gelegd op de genetische afwijkingen die aan de oorsprong van deze ziekten liggen meer in het bijzonder bij het Brugada syndroom en naar linken die er zouden bestaan met ionenkanaalstoornissen in neurologische aandoeningen. Gebruik makend van cardiale beeldvorming zal ook nagekeken worden of morfologische afwijkingen deel uitmaken van het Brugadasyndroom, wat hun link is met de electrofysiologische problematiek, en wat hun rol is in de klinische manifestaties.

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Hart- en vaatziekten actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of