Cartografie en Geo-informatiekunde

Adres
  • Pleinlaan 2

    1050 Brussels

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

Het onderzoek binnen de groep Cartografie en Geo-informatiekunde (CGIS) spitst zich in hoofdzaak toe op remote sensing van verstedelijkte gebieden en ruimtelijke analyse van stedelijke dynamiek. Speciale aandacht in het remote sensing onderzoek gaat uit naar het gebruik van kennisgebaseerde methoden voor beeldinterpretatie op basis van spectrale, texturele en contextuele informatie. Remote sensing en GIS-gebaseerde analysemethoden worden aangewend voor monitoring en modellering van stedelijke groei in relatie tot stedelijk ecologische vraagstukken en onderzoek rond duurzaamheid in stedelijke omgevingen. Specifieke onderzoeksthema's omvatten kartering en monitoring van urban sprawl, remote-sensing gebaseerde calibratie van stedelijke groeimodellen, monitoring van stedelijk groen, studies rond "quality-of-life" in een stedelijke context, analyse van stedelijke morfologie en landgebruik en impact van stedelijke groei op de waterbalans in urbane gebieden. Het ontwikkelen en toepassen van ruimtelijke analysemethoden ter ondersteuning van locale en regionale besluitvorming is een belangrijke drijfveer in het onderzoek uitgevoerd door het lab.

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Cartografie en Geo-informatiekunde actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Netwerk

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of