• Postal address

    Laarbeeklaan 103

    1090 Jette

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

Onze groep zoekt naar mogelijkheden om insuline-producerende, glucose-gevoelige betacellen te regenereren of in vitro aan te maken voor celtherapie in diabetes-patiënten. Een eerste doelstelling is om betacellen in vitro aan te maken vanuit: 1. Exocriene pancreatische cellen: reprogrammering of transdifferentiatie van adulte exocriene cellen tot endocriene cellen. 2. Embryonale stamcellen: gerichte differentiatie door de embryonale ontwikkelingsomstandigheden in celkweek na te bootsen. Celdifferentiatie wordt in deze onderzoeksmodellen geregeld door extracellulaire signalen zoals groeifactoren, cytokines, hormonen en extracellulaire matrix componenten. Deze studies omvatten de fenotypische en functionele karakterisering van de bekomen (humane) betacellen en hun transplantatie in proefdieren. De tweede doelstelling is om betacelregeneratie te bestuderen in experimentele proefdiermodellen: 1. Pancreatische duct ligatie, een "neogenese" model in onze groep ontwikkeld dat pancreatitis nabootst en waarin een robuste groei van de betacell massa kan onderzocht worden. 2. Diabetische muizen. In beide modellen zoeken we naar mogelijke progenitor-cellen waaruit nieuwe betacellen kunnen regenereren, en de extracellulaire factoren die de betrokken mechanismen regelen (celdeling, differentiatie, migratie).

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Celdifferentiatie actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of