Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum

  • Postal address

    Pleinlaan 5 - 5th floor

    1050 Brussels

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

BRIO, het Brussels Informatie, Documentatie en onderzoekscentrum, is een interuniversitair onderzoeksconsortium met de VUB en HUB als stichtende partners. Het doel is het opzetten van een onderzoeksplatform waarbij ideeên en informatie over de verschillende aspecten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de interactie met de Vlaamse Rand kunnen worden uitgewisseld en waarbij nieuw onderzoek over deze materies wordt gestimuleerd. Een andere pijler van de BRIO-werking is de ontwikkeling van een gespecialiseerd digitaal documentatiecentrum over Brussel (www.briobrussel.be) en de Vlaamse Rand (www.docu.vlaamserand.be). De samenwerkingsverbanden die door BRIO werden uitgebouwd resulteerden reeds in verschillende onderzoeksprojecten, de organisatie van internationale wetenschappelijke congressen en de publicatie van onder meer een reeks getiteld 'Brusselse Thema's'. Enkele recente onderzoekstopics zijn: - taalgebruik en de taalsituatie in Brussel - taal en identiteit - taalpolitiek en taalwetgeving - federalisering

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of