Centrum voor Linguistiek

  • Postal address

    Pleinlaan 2

    1050 Brussels

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

"De belangrijkste doelstelling van het Centrum voor Linguistiek (CLIN) is de bevordering van het fundamenteel onderzoek in de theoretische en toegepaste taalkunde en de toepassing van dit onderzoek in de bredere samenleving. Onderzoek bij CLIN richt zich tot een breed spectrum van onderwerpen in verband met de structuur, het gebruik, het leren en onderwijzen, historische ontwikkeling, en de sociale en politieke context van de talen, en in het bijzonder met beetrekking tot het Nederlands, Frans, Duits en Engels in Belgie, maar ook andere talen en instellingen. Recent werk omvat studies over morfologie, syntaxis, semantiek en pragmatica, dialectkunde, sociolinguistiek, sociohistorische taalkunde, tweetaligheid en tweetalig onderwijs, gebarentaal, afasie, tweede taalverwerving, en de methodologie en de praktijk in taalonderwijs. Toepassingen van het onderzoek op CLIN omvatten consultancy voor prive en publieke organisaties op het gebied van taal en onderwijs beleid, curriculum design, taalonderwijs materiaal, evaluatie van taal-, spraak-pathologie, en de natuurlijke taal verwerking."

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Centrum voor Linguistiek actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of