Centrum voor Literatuur in Vertaling

  • Postal address

    Pleinlaan 2

    1050 Brussels

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

Het CLIV is gegroeid uit de versmelting van twee bestaande en actieve onderzoeksgroepen (Literatuur in vertaling, UGent en Centrum voor Literair Vertalen, VUB) die zich uitsluitend richten op literair vertalen. In de afgelopen jaren hebben zij uiteenlopende modaliteiten van de literaire vertaling uit verschillende taalgebieden in verschillende literaire perioden bestudeerd. Telkens opnieuw komt uit dit onderzoek de paradox naar voren dat, ondanks de prominente rol die zij spelen bij het ontsluiten van teksten en culturele transfers, vertalers verondersteld worden zich te conformeren aan de normen van de doelcultuur, of zichzelf zelfs helemaal uit te wissen. Vertaalwetenschapper Lawrence Venuti heeft deze onzichtbaarheid van de vertaler jaren geleden al uitgeroepen tot een van de “scandals of translation”. En ook al heeft diens oproep tot vervreemdend vertalen of “foreignization” de laatste tijd vruchten afgeworpen (zoals blijkt uit de “retranslation hypothesis” van Andrew Chesterman), de vertaler blijft desondanks een onderbelichte instantie. 

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Centrum voor Literatuur in Vertaling actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of