• Postal address

    Krijgskundestraat 33

    1160 Brussels

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

"CLEA onderzoekt de mogelijkheden van interdisciplinair onderzoek, met bijzondere aandacht voor zoektoch naar integrerende wereldbeelden. In een snel veranderende en complexe samenleving, is wetenschappelijke, sociale en culturele kennis is versnipperd. Deze versnippering leidt tot een groeiende kloof tussen de exacte wetenschappen en de menswetenschappen (de twee culturen), en tussen de leek als de specialist in het algemeen. Meer zelfs, het leidt tot de vervreemding van de mens uit zijn omringende natuur / cultuur. De explosie van de hedendaagse informatie verder vergroot de kloof tussen de mensheid en haar gebied van onderzoek. CLEA's doel is om te zoeken naar een integratie van verschillende benaderingen van de werkelijkheid, zonder het verlies van gespecialiseerde inzicht, maar dor ze te combineren in `wereld views' (uitzicht op het geheel van de werkelijkheid). Daarom analyseert CLEA de voorwaarden voor dergelijke wereldivsies uit een interdisciplinair oogpunt, zodat wetenschappers uit verschillende disciplines samen kunnen werken. Zij onderzoeken mogelijke voorwaarden (Methoden en concepten) van de integratie van de verschillende gebieden van onderzoek, waardoor interdisciplinaire uitwisseling en de communicatie tussen de wetenschap en de geesteswetenschappen, tussen leken en specialist en. De meest recente inzichten en resultaten in verschillende disciplines zijn opgenomen in dit onderzoek. Het onderzoek is geconcentreerd in thematische projecten: (1) de gelaagde structuur van de werkelijkheid, (2) het probleem van de verandering en de synthese, (3) de evolutie van de complexiteit, (4) de verschillen en overeenkomsten tussen wetenschap en kunst, (5) de evolutie van de historische wereld standpunten, (6) de opkomst van cognitieve en sociale structuren, (7) tijd en ruimte in de wetenschap en de samenleving, en (8) de ontwikkeling van interactieve statistieken."

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Centrum Leo Apostel actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of